POLITYKA JAKOSCI ARTPOL PPHU

Realizując zamówienia naszych klientów kierujemy się zasadami osiągania najwyższych standardów jakościowych, poprzez:

1. Innowacyjność rozumianą, jako:

  • Ciągłe doskonalenie technologii i procesów produkcji opakowań foliowych.
  • Potwierdzanie wysokiej jakości wyrobów certyfikatami renomowanych instytucji naukowo – badawczych.
  • Narzędzia do podnoszenia konkurencyjności produkcji pod względem kosztów wytwarzania.

2. Dbałość o potrzeby klienta rozumianą, jako:

  • Zapewnienie terminowości dostaw wyrobów zgodnych z oczekiwaniami klientów
  • Stałe monitorowanie oczekiwań klientów i wprowadzanie nowych produktów zaspokajających ich wymagania.
  • Doradztwo techniczno-graficzne świadczone klientom.

3. Pracę wykwalifikowanej kadry pracowników, która:

  • na bieżąco i dokładnie wie, w jaki sposób ma utrzymywać wysoki poziom jakości oraz konkurencyjność produkcji
  • świadomi wagi kwestii jakości, monitorują wszystkie etapy produkcji.

4. Zaangażowanie Zarządu, który:

  • Podnosi kwalifikacje załogi, szczególny nacisk kładąc na wiedzę o standardach, normach i parametrach jakościowych oraz metodach ich dotrzymywania
  • Zapewnia dobrą komunikację wewnętrzną z pracownikami.
  • Zapewnia wszelkie niezbędne zasoby i warunki pracy, pozwalające na wytwarzanie i dostarczanie wyrobów zgodnych z wyznaczonymi standardami.
  • Utrzymuje relacje z dostawcami materiałów i wyrobów zapewniające spełnienie standardów oraz norm i wymogów jakościowych stawianych tym wyrobom.

Dyrektor generalny

Artur Milewski

Kwidzyn, dnia 1 czerwca 2012 roku

stat4u