Sprostowanie do zapytania o cenę

Sprostowanie:

W związku z błędem powstałym przy tworzeniu zapytania o cenę, dotyczącym ilości zestawów grzałek stałocieplnych wzdłużnych informujemy, że prawidłową ilością jest 1 zespół + zespół chłodzący

W załączeniu podsyłam poprawione zapytanie o cenę.

Zapytanie do szacowania ceny (002)

stat4u