Implementacja nowej technologii

ART-POL PPHU ARTUR MILEWSKI
zrealizował projekt pn.

„Implementacja nowej technologii wytwarzania opakowań antystatycznych do ochrony urządzeń elektronicznych”

Cel projektu: Planowane przedsięwzięcie ma na celu dalszy rozwój przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Krótki opis projektu: Celem głównym planowanej inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa ART-POL PPHU ARTUR MILEWSKI poprzez wzrost innowacyjności. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań do urządzeń elektronicznych oraz uruchomienie produkcji nowego produktu: opakowań do urządzeń elektronicznych z folii trzywarstwowej z PE wytwarzanych metodą rozdmuchu o podwyższonych właściwościach antystatycznych i stabilnych parametrach opornościowych.

Wartość projektu: 6 056 238,00 zł

Dofinansowanie: 3 330 930,90 zł

www.mapadotacji.gov.pl

stat4u