Wyniki postepowania ofertowego w sprawie zamówienia na Extruder 3-wartwowy do produkcji folii metodą wydmuchu – 1 szt

Szanowni Państwo,
Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na Extruder 3-wartwowy do produkcji folii metodą wydmuchu – 1 SZT. z dnia 17.07.2017 r. w ramach projektu pn. „Implementacja nowej technologii wytwarzania opakowań antystatycznych do ochrony urządzeń elektronicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Z dniem 24.08.2017r. wybrano ofertę firmy CMG S.r.l. (adres: Via a. Diaz, 80-82 21057 Olgiate Olona (Varese) Italy, która spełniła wszystkie wymagania techniczne i otrzymała największą liczbę punktów.

Z poważaniem,
Marcin Netkowski

stat4u